Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí. (Dr. W.H.Schüssler)

 

Vyhľadávanie

Aký je rozdiel medzi medzi homeopatickým prípravkom a bunkovými soľami?

Dr. H. W. Schüssler uverejnil svoju metódu prvýkrát 30 rokov po smrti zakladateľa homeopatie S. Hahnemanna, pričom z jeho metód aj vychádzal, výrobný postup však zmenil a verejne publikoval. Podľa tohto postupu jeho nasledovníci všade na svete vyrábajú Schüsslerove soli.

Bunkové soli sa pripravujú šesťnásobnou trituráciou (riedením práškovej zmesi za sucha). Veľkosť dávky má mať veľkosť hrášku, čo zodpovedá približne hmotnosti 0,5 g. Je možné pripraviť ich aj v tekutej forme, ale dávka musí zodpovedať hmotnosťou a riedením práškovej (tabletovej) forme, čiže akoby sa užíval zásobný roztok k príprave homeopatických liekov. Ide o zachovanie minimálnej dávky aj kvantitatívne, nielen o informáciu. 1

Homeopatický liek sa pripravuje tak, že zo zásobnej tinktúry príslušného riedenia sa kvapnú 2 kvapky na 5-10 g cukrových guličiek. Týmto krokom sa úplne stratí akýkoľvek kvantitatívny obsah, ktorý je ale v prípade solí dôležitý a je súčasťou ich pôsobenia a ostáva čistá informácia, ako to u homeopatických liekov čakáme. Označovanie homeopatík 6DH (decimálneho riedenia podľa Hahnemanna) ako Schüsslerove soli je absolútne nesprávne a ide vlastne o zámenu prípravku. Museli by sme užiť 5 balení homeopatických cukrových guličiek, aby sme dosiahli jednu dávku podľa Schüsslera.

Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, vápnika, horčíka, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid) v riedení D3 až D12. Tieto látky sú prirodzenou súčasťou buniek a ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.

Súbor doplnkových solí predstavuje zlúčeniny stopových látok: mangán, chróm, meď, selén, zinok a jód v riedení D6. Z nich najvýznamnejšie zastúpenie má zinok.