Obnova bunky a tým aj celého tela je výsledkom vyrovnania deficitu anorganických solí. (Dr. W.H.Schüssler)

 

Vyhľadávanie

Odkazy

Zaujímavé odkazy

Inštitucionalizovaná alternatívna a komplementárna medicína

www.camdoc.eu  CAMDOC Alliance, združenie zastrešujúce 132 európskych asociácií lekárov praktizujúcich komplementárnu a alternatívnu medicínu (eng)
www.echamp.eu ECHAMP, združenie európskych výrobcov homeopatických a antropozofických liekov (eng)
nccam.nih.gov NCCAM, národné centrum pre komplementárnu a alternatívnu medicínu USA (eng)
www.ivaa.info IVAA, medzinárodná federácia antropozofických lekárskych asociácií (eng)
www.homeopathy-ecch.org ECCH, európska rada pre klasickú homeopatiu (eng)
www.homeopathyeurope.org ECH, európsky výbor pre homeopatiu (eng)
www.ecpm.org ECMP, európsky výbor lekárov pre pluralitu v medicíne (eng)
www.iaap.org.uk IAAP, medzinárodná asociácia antropozofických farmaceutov (eng)
www.anme-ngo.eu ANME, európska asociácia naturálnej medicíny (eng, ger)
www.worldnaturopathicfederation.org WNF, svetová federácia pre naturopatiu (eng)
www.efpam.eu EFPAM, európska federácia pacientských asociácií pre antropozofickú medicínu (eng)
www.efcam.eu EFCAM, európske fórum pre komplementárnu a alternatívnu medicínu (eng)
   
   
   
Aktualizácia 15/05/2015